Zarządzenie Rektora PG nr 11/2013 z 28 marca 2013 r. w sprawie: Regulaminu kontroli zarządczej Politechniki Gdańskiej Zarządzenie Rektora PG nr 11/2013 z 28 marca 2013 r. w sprawie: Regulaminu kontroli zarządczej Politechniki Gdańskiej

Materiały dodatkowe dot. kontroli zarządczej Politechniki Gdańskiej Materiały dodatkowe dot. kontroli zarządczej Politechniki Gdańskiej