Oświadczenie Rektora PG za rok 2019

 

Oświadczenia cząstkowe o stanie kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych PG za rok 2019

 

Lp.

Nazwa jednostki/ zajmowane stanowisko

Oświadczenie  za rok 2019

Materiały do samooceny

Analiza ryzyka

Inne materiały (m.in. rejestry ryzyka dyr. admin.)
1 Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji Wyświetl      
2 Prorektor ds. nauki Wyświetl      
3 Prorektor ds. organizacji i rozwoju Wyświetl      
4 Wydział Architektury Wyświetl Wyświetl

Wyświetl

Wyświetl

Wyświetl
5 Wydział Chemiczny Wyświetl Wyświetl

Wyświetl

Wyświetl

Wyświetl

6

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Wyświetl

Wyświetl

Wyświetl 

Wyświetl

7 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Wyświetl Wyświetl Wyświetl Wyświetl
8 Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Wyświetl Wyświetl Wyświetl  
9 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wyświetl Wyświetl

Wyświetl

Wyświetl

Wyświetl 
10 Wydział Mechaniczny Wyświetl Wyświetl

Wyświetl

Wyświetl

Wyświetl
11 Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa   Wyświetl

Wyświetl

Wyświetl

Wyświetl
12 Wydział Zarządzania i Ekonomii Wyświetl Wyświetl

Wyświetl

Wyświetl

Wyświetl
13 Biblioteka PG Wyświetl Wyświetl Wyświetl  
14 Centrum Języków Obcych Wyświetl Wyświetl Wyświetl  
15 Centrum Morskich Technologii Militarnych Wyświetl Wyświetl

Wyświetl

 
16 Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Wyświetl Wyświetl

Wyświetl

Wyświetl

 
17 Centrum Sportu Akademickiego Wyświetl Wyświetl

Wyświetl

Wyświetl

 
18 Centrum Usług Informatycznych Wyświetl Wyświetl Wyświetl