Oświadczenia cząstkowe o stanie kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych PG za rok 2020

W nawiązaniu do Pisma Rektora Ldz. BR-116/2021 z dnia 04.02.2021 r. dotyczącego składania oswiadczeń cząstkowych o stanie kontroli zarządczej, poniżej zamieszczono treść w/w pisma wraz z załącznikiem i materiałami pomocniczymi

Pismo Rektora Ldz. BR-116/2021

Wzór oświadczenia cząstkowego dot. stanu kontroli zarządczej

Ankieta samooceny kontroli zarządczej za rok 2020

Informacje uzupełniające