Kontakt do pracowników Sekcji:

mgr Katarzyna Dembicka
Audytor wewnętrzny
Gmach B, 601
(58) 348 60 74
mgr inż. Edyta Fila-Lepper
Audytor wewnętrzny
Gmach B, 601
(58) 348 60 74
mgr Aneta Grota
Audytor wewnętrzny - kierownik Sekcji Audytu Wew.
Gmach B, 601
(58) 347 19 55