Informacje Informacje

W dniu 1 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019, przedłożoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Uchwała została opublikowana w Monitorze Polskim w dniu 28 kwietnia 2014 roku, pod poz. 299.

Uchwała nr 37 Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Zarządzenie nr 69 Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019”

Serwis informacyjno-edukacyjny poświęcony tematyce  korupcji i jej przeciwdziałaniu - www.antykorupcja.gov.pl

Platforma szkoleniowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego - Platforma e-learning CBA

Wydawnictwa CBA - materiały