Oświadczenia cząstkowe o stanie kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych PG za rok 2016

 

W nawiązaniu do pisma Rektora L.dz. BR 128/2017 z dnia 20.02.2017 r. dotyczącego składania oświadczeń cząstkowych o stanie kontroli zarządczej, poniżej zamieszczono treść w/w pisma wraz z załącznikami i materiałami pomocniczymi.

Pismo Rektora L.dz. BR 128/2017

Wzór oświadczenia cząstkowego dot. stanu kontroli zarządczej

Ankieta samooceny kontroli zarządczej za rok 2016

 

Informacje uzupełniające