Oświadczenia cząstkowe o stanie kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych PG za rok 2017

W nawiązaniu do pisma rektora L.dz. BR-140/2018 z dnia 12.02.2018 r. dotyczącego składania oswiadczeń cząstkowych o stanie kontroli zarządczej, piniżej zamieszczono treść w/w pisma wraz z załącznikiem i materiałami pomocniczymi.

Pismo Rektora L.dz. BR-140-2018

Wzór oświadczenia cząstkowego dot. stanu kontroli zarządczej

Ankieta samooceny kontroli zarządczej za rok 2017

 

Informacje uzupełniające