Oświadczenia cząstkowe o stanie kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych PG za rok 2019

W nawiązaniu do Pisma Rektora Ldz. BR-104/2020 z dnia 07.02.2020 r. dotyczącego składania oswiadczeń cząstkowych o stanie kontroli zarządczej, poniżej zamieszczono treść w/w pisma wraz z załącznikiem i materiałami pomocniczymi

Pismo Rektora Ldz. BR-104/2020

Wzór oświadczenia cząstkowego dot. stanu kontroli zarządczej

Ankieta samooceny kontroli zarządczej za rok 2019

 

Informacje uzupełniające