Analiza ryzyka - Prorektorzy, Kanclerz i Z-cy Kanclerza

 

Poniższe wzory rejestrów ryzyk są materiałami, zawierającymi propozycje obszarów i ryzyk - osoba wypełniająca może zidentyfikować inne obszary i ryzyka w nich występujące i dostosować pozycje rejestru.

 
Stanowisko Rejestr ryzyka Objaśnienia
Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki  Pobierz Pobierz
Prorektor ds. organizacji i rozwoju Pobierz Pobierz
Prorektor ds. nauki Pobierz Pobierz
Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji Pobierz Pobierz
Kanclerz, z-ca Kanclerza, Kwestor Pobierz Pobierz

 

Analiza ryzyka - Dziekani, Dyrektorzy administracyjni, Dyrektorzy - CSA, CMTM, CNMiKnO, BG, CUI, CJO

 
Stanowisko/ jednostka organizacyjna Rejestr ryzyka Objaśnienie
Dziekani Pobierz Pobierz
Dyrektorzy administracyjni Pobierz Pobierz
CMTM, B Pobierz Pobierz
CNMiKnO, CSA, CJO Pobierz Pobierz
CUI Pobierz Pobierz