Najbliższe spotkanie

Połączone seminarium Sekcji Metod Obliczeniowych i Optymalizacji Komitetu Mechaniki PAN i Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów KILiW PAN.
29 listopada 2019 roku w sali 407 w gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, ul. Armii Ludowej 16

11:00 - Otwarcie zebrania, sprawy organizacyjne
Seminarium „Modele obliczeniowe deformacji ośrodków o złożonej mikrostrukturze. Wybrane zagadnienia mechaniki betonu i materiałów polikrystalicznych.”
11:15 - S. Stupkiewicz (IPPT PAN), Efektywna implementacja złożonych modeli obliczeniowych
z wykorzystaniem technik automatycznego różniczkowania.
12:00 - K. Kowalczyk-Gajewska (IPPT PAN), Modelowanie mikromechaniczne ewolucji mikrostruktury w materiałach polikrystalicznych.
12:45- 13:05 - Przerwa
13:05 - A. Winnicki (PK), Analiza numeryczna wybranych zagadnień mechaniki betonu.
13:50 – Zakończenie seminarium
Streszczenia referatów będą umieszczone na stronie WWW http://sekcjamoio.il.pw.edu.pl