2001 rok

Na początku tego roku byliśmy świadomi tego ile będzie wpływów za sieć do Politechniki. Udało nam się wynegocjować (z przychylnością dyrektor dr inż. K. Leji) kwotę pozwalającą zakupić tak oczekiwane od dawna serwery. Dodatkowo chcieliśmy położyć sieć komputerową w DS5Ł.
W maju naszym staraniem (i Ośrodka Informatycznego) doszło do uchwalenia Regulaminu Sieci Komputerowej Osiedla Studenckiego (SKOS PG), który podpisał J.M. Rektor PG. Datę tę uważa się za początek istnienia SKOS. Wprowadzono hierarchę administratorów: administrator SKOS PG (pracownik OI PG - Rajmund "mundo" Steczeń), administratorzy osiedlowi SKOS PG (Kamil "szutkes" Szutkowski, Tomasz Zawidzki, po zakończeniu studiów jego obowiązki przejął Paweł "blues" Gołaszewski) i administratorzy lokalni SKOS PG (po dwóch w każdym akademiku).
W sierpniu nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu. Firma Zeus z Gdańska dostarczyła nam dwa serwery (2 x PIII 1GHz, 1GB RAM, 3 x 36GB HDD SCSI, streamer DLT), dwa pomocnicze serwery (AMD 1.4GHz, 40 GB HDD). Do tego zakupiono kilkanaście switchy gigabitowych 3Com Baseline (średnio po 2 na akademik), switche zarządzalne 3Com Superstack 3 3300, switche Intel 8x10/100 oraz wiele drobniejszego sprzętu.
Dzięki koledze Rashidowi (Robert Janeczek) powstał System Rejestracji Użytkowników. Jest to aplikacja www pracująca w protokole szyfrowanym (https) za pomocą której dokonuje się rejestracji użytkowników sieci. Tam także można nakładać kary, robić zestawienia, statystyki itp. Poprawiono także szkielet sieci w DS2 wymieniając huby piętrowe na switche firmy Intel. W październiku dołączył do nas akademik DS4 (po gruntownym remoncie) oraz DS7 (po częściowym remoncie).
W grudniu skonfigurowano jeden z serwerów do pracy jako router i przeniesiono go do serwerowni CI TASK. Wyposażony on jest w 3 interfejsy 100Mbps do których podłączono campus Traugutta i Wyspiańskiego. We wrześniu staraniem Kamila "szutkesa" Szutkowskiego i Jacka "kodi" Wiśniewskiego wykonano remont serwerowni w DS2. Połączono dwa małe pomieszczenia w jedno większe, ułożono nową instalację elektryczną i komputerową. Całość pomalowano na kolor błękitny.
W grudniu przekroczyliśmy liczbę 1700 zarejestrowanych komputerów na całym Osiedlu Studenckim.