Możesz skontaktować się z nami:

  • Przez e-mail:
    • admin@ds.pg.gda.pl - wysyłając informacje do ogółu administratorów w sprawach ogólnych,
    • admin-dsX@ds.pg.gda.pl , gdzie X to numer Twojego DSu - wysyłając informacje w sprawach związanych z Twoim akademikiem,
  • Osobiście:

Uwaga! Kary za piractwo moga być modyfikowane wyłącznie przez administratora centralnego (kontakt poniżej). Godziny pracy administratora centralnego nie znajdują się w tabeli!

 

Jeżeli jesteś niezadowolony/a z pracy Twojego administratora SKOS PG lub nie zgadzasz się z jego decyzją możesz złożyć skargę/zażalenie lub odwołać się do administratora centralnego PG pracującego w Gmachu Głównym PG w pok. 255C.