Komendy IRC

 • /join <nazwa kanału> - Dołącza użytkownika do podanego kanału. Jeżeli użytkownik już jest na jakimś kanale, automatycznie go opuszcza.
 • /leave <nazwa kanału> - Powoduje wyjście z kanału. Zamiast nazwy można podać gwiazdkę (/leave *), która oznacza kanał aktualny (ten na którym jesteśmy).
 • /part <nazwa kanału> - Podobnie jak polecenie leave.
 • /msg <nick> <tekst> - Wysyła podany tekst do osoby o podanym nicku. Jest to tak zwana wiadomość prywatna, której nie widzi nikt poza adresatem i nadawcą.
 • /nick <nowy nick> - Pozwala zmienić swój pseudonim.
 • /help <nazwa komendy> - Wyświetla opis komendy o podanej nazwie.
 • /who <nick> lub <kanał> - Argumentem tej komendy może być albo pseudonim (nick), albo tez kanał. W pierwszym wypadku otrzymujemy krotka informacje o konkretnym użytkowniku, w drugim wypadku identyczna informacje dla wszystkich użytkowników danego kanału.
 • /whois <nick> - Prośba o bardziej szczegółowe informacje o konkretnym użytkowniku
 • /quit <tekst> - Powoduje zakończenie zabawy z IRC. Jeżeli jesteśmy na kanale, tekst wpisany po komendzie pojawia się innym użytkownikom kanału wraz z informacja ze opuściliśmy IRC (mniej więcej tak: * Signoff: Jasio (Lecę na obiad) ).
 • /away <tekst> - służy do informowania innych użytkowników ze w danym momencie nie ma nas przy komputerze lub jesteśmy zajęci.
 • /ignore <kogo> <co> - bardzo przydatne polecenie, szczególnie, ze od pewnego czasu pojawiło się w sieci irc (niestety) mnóstwo niemiłych osobników, którzy potrafią zanudzać głupimi pytaniami, lub co gorsza obrażać i ubliżać innym użytkownikom. Polecenie ignore powoduje ignorowanie takiego osobnika, po prostu nie będziemy widzieć jego wypowiedzi. Można przy tym wybrać jakiego rodzaju wypowiedzi nie życzymy sobie oglądać.
 • /motd - wyświetla wiadomość dnia, czyli komunikat wyświetlany standardowo zawsze przy wchodzeniu do irc.
 • /query <nick> - powoduje przejście do trybu stałej rozmowy z podana osoba. Od tej chwili wszystko co napiszemy zostanie wysłane do podanej osoby (za pomocą polecenie /msg), podobnie jak `normalnie' jest wysyłane na aktualny kanał. Aby zakończyć ten tryb należy wydąć polecenie /query bez parametrów.