Usługi serwerowe

Uruchamianie usług serwerowych

Regulamin SKOS PG zabrania uruchamiania w sieci przez użytkowników usług serwerowych, poza wymienionymi na liście dozwolonych usług. Oznacza to, że aby pobawić się taką usługą musisz spełnić jeden z warunków:

  • ustawić ją tak, by działała lokalnie (na localhoście) - możesz skorzystać z naszego FAQ;
  • wybrać usługę wymienioną na liście dozwolonych usług (poniżej);
  • uzyskać stosowną zgodę wypełniając wniosek ze strony SSPG.

Dozwolone usługi:

  • SSH
  • Zdalny pulpit, pomoc zdalna MS Windows
  • Serwery gier sieciowych
  • Serwer Teamspeak, Ventrilo
  • VPN

Każdą z tych usług można uruchomić tylko na użytek prywatny, niekomercyjny.