Ustawienie Apache/XAMPP na localhost

Poniższe polecenia umożliwiają ustawienie Apache/XAMPPa tylko na localhoście w systemie operacyjnym Microsoft Windows.


1. Wchodzimy w folder w zainstalowanym Apach'em/XAMPP'em.

  • w przypadku Apache wchodzimy do folderu conf i otwieramy plik httpd.conf
  • w przypadku XAMPPa wchodzimy do folderu o nazwie Apache, nastepnie otwieramy folder conf i otweramy plik httpd.conf

2. Następnie edytujemy następujące wiersze poleceń:

  • dyrektywę Listen 80 (ustawienie domyślne) na Listen 127.0.0.1:80,
  • nazwę serwera na localhost:80 ( w przypadku gdy mamy inną),
  • W części <Directory "X:/(ścieżka do folderu z zainstalowanym Apachem/XAMPP'em)">, zmieniamy:
    • Allow from All(domyślnie) na Allow from 127.0.0.1.

3. Otwieramy plik konfiguracji modułu ssl (w przypadku XAMPPA /extra/httpd-ssl.conf)

  • zmieniamy dyrektywę Listen 443 (ustawienie domyślne) na Listen 127.0.0.1:443

4. Zapisujemy zmiany w pliku tekstowym.

5. Restartujemy serwer.

Po tych czynnościach serwer powinien działać wyłącznie na localhoście.