Wi-Fi w sieci SKOS

Krótka instrukcja jak skonfigurować router do działania w sieci SKOS PG

 1. Podłączyć router do prądu,
 2. Korzystamy z domyślnej konfiguracji routera - jeśli konfiguracja była zmieniana należy przywrócić ją do domyślnej,
 3. Podłączyć komputer do jednego z gniazdek (nie do gniazda WAN),
 4. Zalogować się na stronę konfiguracyjną. IP, login i hasło są podane na naklejce na routerze,
 5. Zmienić hasło do strony konfiguracyjnej na inne,
 6. W opcjach Wi-Fi zmienić zabezpieczenie na WPA2 (ew. WPA2-PSK lub WPA2-Personal, WEP nie wchodzi w grę) i ustawić hasło służące do podłączenia się do sieci,
 7. Ustawić SSID (nazwę sieci),
 8. Ustawić kanał. Najlepiej dać opcję auto - większość routerów dobrze radzi sobie z wykrywaniem najlepszego kanału. Ustawienie kanału na inny niż 1 lub 11 jest bardzo wysoce niewskazane!
 9. Możemy już podłączyć kabel między routerem a gniazdkiem w pokoju. Na routerze kabel podłączamy do gniazdka WAN.

Aby mieć dostęp do internetu przez poprawnie skonfigurowany router należy wysłać maila na admin-dsX@ds.pg.gda.pl, gdzie X to numer Twojego akademika, wg poniższego szablonu w celu zarejestrowania go w SRU. Maila tego należy koniecznie wysłać z adresu e-mail, który mamy zapisany w SRU.

 • Imię i nazwisko
 • SSID routera
 • MAC routera

Właściciel routera jest odpowiedzialny za osoby łączące się z internetem za pośrednictwem jego urządzenia. Aby kontrolować dostęp do sieci zalecamy ustawienie filtrowania adresów MAC.