Для студентів з України | Politechnika Gdańska

Treść strony

Для студентів з України

Could not load image from CDN: Client error: `GET https://files.pg.edu.pl/api/v1/file?path=main%2FDMWA%2Ffoty%2Felement5-digital-jCIMcOpFHig-unsplash.jpg&alt=&attr=%7B%22class%22%3A%22img-fluid%20d-block%22%7D` resulted in a `404 Not Found` response: File not found

Студенти, які перервали навчання на території України через військові дії, можуть подати заявки на вступ на навчання до Гданського політехнічного інституту. 

Запрошуємо студентів-громадян України, які були студентами вузів, що знаходяться на території України, що в'їхали на територію Польші, в період з 24 лютого і заявили намір залишитися на території Польші, для подачі заяв про прийом на навчання в Гданському Політехнічному Інституті роздрукуйте і підпишіть заяву і відправте разом з документами онлайн

Якщо у вас немає набору документів - прикладіть те, чим ви в даний час володієте (наприклад, результати іспитів зі студентського систему оцінювання, сканування студентського посвідчення і т. д.). Кожна заявка буде розглядатися індивідуально.

Якщо у вас запитання, пишіть: study@pg.edu.pl


Studenci, którzy przerwali studia na terenie Ukrainy z powodu działań wojennych – mogą składać wnioski o przyjęcie na kształcenie na Politechnice Gdańskiej. 

Zapraszamy studentów - obywateli Ukrainy, którzy byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy, którzy wjechali na teren Polski w okresie od dnia 24 lutego i zadeklarowali zamiar pozostania na terytorium Polski, do składania wniosków o przyjęcia na kształcenie na Politechnice Gdańskiej.

Jeśli nie posiadasz kompletu dokumentów – załącz to czym aktualnie dysponujesz (np. wyniki egzaminów z uczelnianego systemu studenckiego, skan legitymacji studenckiej, itp.). Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Wypełnij wniosek online: wniosek

Nabór wniosków jest ciągły. 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu mailowego z Działem Międzynarodowej Współpracy Akademickiej: study@pg.edu.pl