Program Startup School I | Politechnika Gdańska

Treść strony

Program Startup School I

Informacje o aktualnym naborze

Cel Programu Startup School I


Celem programu Startup School I, realizowanego w aktualnej edycji pn. „Sprawdź swój pomysł”, jest zapewnienie zespołom uczestników profesjonalnego wsparcia przy walidacji i dalszym rozwoju zgłaszanych przez nie pomysłów biznesowych, w perspektywie tworzenia innowacyjnych spółek startup.

Do kogo skierowany jest program Startup School I?


Adresatami programu są studenci, doktoranci i pracownicy oraz absolwenci Politechniki Gdańskiej. Mniejszościowy udział w zespołach biorących udział w konkursach mogą stanowić studenci, doktoranci lub pracownicy innych uczelni wchodzących w skład Związku im. Daniela Fahrenheita, a w uzasadnionych przypadkach również inne osoby.

Zakres wsparcia


W ramach programu beneficjenci uzyskają następujące usługi:

  • 60-godzinny kurs pre-akceleracyjny,
  • opieka ekspertów oraz mentorów biznesowych,
  • wsparcie w zakresie technologii ze strony pracowników PG,
  • dostęp do przestrzeni coworkingowej.

Tutaj sprawdzisz Harmonogram obecnej edycji