Szkoła Orłów | Politechnika Gdańska

Szkoła Orłów

„Szkoła Orłów na Politechnice Gdańskiej” - stypendia i wsparcie dla wybitnych studentów

 

Politechnika Gdańska otrzymała dofinansowanie na stypendia (w wysokości 1370,70 zł miesięcznie) i wsparcie dla wybitnych studentów w ramach projektu „Szkoła Orłów”, realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wybitnie uzdolnionym studentom pierwszego roku, wyłonionym na podstawie olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszym studentom kolejnych lat studiów pierwszego stopnia umożliwiamy indywidualną ścieżkę kształcenia poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

 

Istotne jest, aby wybitni studenci objęci wsparciem w „Szkole Orłów” utrzymywali w trakcie studiów wysoką średnią ocen (minimum 4,5 średnią ważoną ocen z pierwszego roku studiów), a po drugim roku studiów rozpoczęli – pod opieką swojego tutora – realizację projektu badawczo-dydaktycznego. Udział studenta w projekcie powinien zakończyć się przygotowaniem publikacji mającej walor naukowy po trzecim roku studiów.

 

Więcej  informacji na temat wsparcia w ramach „Szkoły Orłów” można uzyskać w Dziale Kształcenia Politechniki Gdańskiej  (ksztalc@pg.edu.pl).

 

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

logo_fundusze_europejskie MNiSW_logo UE_europejski_fundusz_spol_logo flaga_PL