Informacje dotyczące możliwości wyjazdów za granicę na studia i/lub praktyki, w tym również w ramach Programu Erasmus, a także oferta stypendiów zagranicznych, są dostępne na stronie internetowej Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej Politechniki Gdańskiej.