Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Agile Management – Zarządzanie zwinne

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Analiza procesów biznesowych w projektach IT

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Doradztwo podatkowe i podatki

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Kadry i płace

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Kadry i płace - poziom II

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Lean Six Sigma Black Belt

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Logistyka w praktyce

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Menedżer HR

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Menedżer IT

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Menedżerskie dla kadry kierowniczej oświaty

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Menedżer sprzedaży

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Planowanie i kierowanie projektem europejskim

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Prawno-menedżerskie

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Public relations

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Public relations – rzecznictwo prasowe

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Rachunkowość i finanse

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Wycena nieruchomości

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Zamówienia publiczne

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Zarządzanie eventami

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Zarządzanie kreatywnością

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Zarządzanie nieruchomościami

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Zarządzanie podmiotem leczniczym

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Zarządzanie projektami

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Zarządzanie ryzykiem i niezawodnością

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Zarządzanie samorządem terytorialnym

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Zarządzanie w kulturze

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydział Zarządzania i Ekonomii