Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Matematyka dla nauczycieli

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

ProfileStudia spełniają wymogi kwalifikacyjne określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Period

3 semestry

Start date

październik 2021 r.

Hours

410 godzin, w tym 60 godzin praktyki przedmiotowej

Costs

7500 zł. za całość studiów podyplomowych

Information

Dziekanat Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Gmach Główny, pokój 102
tel. 48 58 348 60 82; 48 58 347 20 06
e-mail: podyplomowe@mif.pg.gda.pl

Manager

dr hab. Zdzisław Dzedzej

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: https://ftims.pg.edu.pl/studenci/studia-podyplomowe/matematyka-dla-nauczycieli