Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Architektura i budownictwo proekologiczne

Wydział Architektury

ProfileStudia podyplomowe Architektura i budownictwo proekologiczne stanowią odpowiedź na istotną społecznie potrzebę zwiększenia kompetencji profesjonalistów w dziedzinie projektowania i zarządzania strukturami przestrzennymi z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. Są też reakcją na rosnące wymagania prawne wobec rozwiązań proekologicznych stosowanych w architekturze i budownictwie. Wiedza i umiejętności zdobyte przez słuchaczy studiów przyczynią się do polepszenia jakości decyzji projektowych, które uwzględniają całościowe oddziaływanie budynków na środowisko: od etapu wydobycia surowców potrzebnych do budowy, po etap utylizacji użytych materiałów. Tym samym przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej i ekonomicznej inwestycji oraz racjonalizacji wykorzystanie zasobów. Przyczyni się to do ograniczenia zużycia energii nieodnawialnej, wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii oraz do redukcji emisji zanieczyszczeń, wpływając tym samym na poprawę jakości środowiska. Adresatami studiów są absolwenci studiów inżynierskich I stopnia oraz studiów magisterskich – projektanci, przedstawiciele samorządów terytorialnych, pracownicy służb ochrony środowiska oraz inne osoby zainteresowane proponowaną problematyką (studia dedykowane są przede wszystkim absolwentom architektury i inżynierii lądowej).
Period

2 semestry

Start date

luty 2022 r.

Hours

180

Costs

5 200 zł. za całość studiów podyplomowych

Information

Sekretariat studiów:
mgr Aleksandra Zdanowicz
tel. 58 348 62 54
e-mail: alezdano@pg.edu.pl

Manager

dr hab. inż. arch. Robert Idem, prof. uczelni

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: https://arch.pg.edu.pl/architektura-i-budownictwo-proekologiczne/