Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Agile Management – Zarządzanie zwinne

Wydział Zarządzania i Ekonomii

ProfilePomysł otwarcia menadżerskich studiów podyplomowych „Agile Management” wynika z konieczności poszerzania wiedzy, przy jednoczesnym wzroście zainteresowania obszarem zarządzania zwinnego w przedsiębiorstwie. Obecne trendy wiążące się z koniecznością szybkiego adaptowania do zmieniających się potrzeb stanowią podstawę funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw. Równie istotne jest radzenie sobie z wszelkiego rodzaju sytuacjami, które zaskakują przedsiębiorców przy jednocześnie ograniczonym dostępie do informacji i małym stopniu przewidywalności.
Period

2 semestry

Start date

październik 2020 r.

Hours

164

Costs

2750 zł za semestr

Information

Małgorzata Rejmer
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Gmach B, pok. 817
tel. 48 58 347 24 55
e-mail: malgorzata.rejmer@zie.pg.gda.pl

Manager

dr inż. Grzegorz Zieliński
e-mail: grzegorz.zielinski@zie.pg.gda.pl

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: https://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-agile-management-zarzadzanie-zwinne/