Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Inżynieria ropy i gazu (Oil and Gas Engineering)

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa)

Morska energetyka wiatrowa

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa)

Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM), edycja XXX

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa)