Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Aplikacje i usługi internetowe

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznych

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki