Oferta studiów podyplomowych

Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM), edycja XXV

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Opis studiówStudia adresowane są do osób pragnących poznać, pogłębić wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami absolwentów wyższych uczelni lub studentów semestru dyplomowego z zachowaniem wymogu uzyskania dyplomu przed ukończeniem studiów podyplomowych. Absolwenci studiów podyplomowych – „Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)'' uzyskują niezbędną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami i umiejętności umożliwiające pełnienie funkcji przedstawiciela ds. systemów zarządzania w oparciu o uzyskane kompetencje: menedżera jakości i/lub auditora wewnętrznego zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzone stosownymi certyfikatami.
Czas trwania

2 semestry

Data rozpoczęcia

październik 2017 r.

Liczba godzin

204 godziny

Opłaty

2450 zł. za semestr (wystawiamy Fakturę VAT)
- istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach (I semestr - do 18.09.2017, II semestr – do 19.02.2018)
- cena obejmuje końcowe egzaminy uzupełniające

Informacje i zgłoszenia

Zgłoszenia:

Poprzez stronę internetową: http://oio.pg.edu.pl/iso/

Kierownik

dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG - kierownik studiów podyplomowych
mgr inż. Paweł Szalewski - z-ca kierownika studiów podyplomowych
e-mail: standardyiso.oio@pg.edu.pl

Więcej

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://oio.pg.edu.pl/iso/