Oferta studiów podyplomowych

Biopaliwa

Wydział Chemiczny

Opis studiówAbsolwenci studiów podyplomowych Biopaliwa posiądą wiedzę niezbędną do pozyskiwania surowców, produkcji biopaliw oraz ich efektywnego wykorzystania energetycznego. W szczególności uzyskają niezbędną wiedzę nt. produkcji biopaliw stałych, ciekłych i gazowych; pozyskiwania surowców służących do ich produkcji oraz umiejętność planowania energetycznego. Absolwent posiądzie podstawową wiedzę z zakresu projektowania instalacji technologicznych i pozyskiwania środków z funduszy unijnych. Niewątpliwie ważnym elementem wykształcenia absolwenta będą zagadnienia ekologiczne produkcji biopaliw i ich energetycznego wykorzystania. Studium przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i personelu nadzoru przedsiębiorstw oraz pracowników administracji państwowej i samorządowej, doktorantów i absolwentów wyższych uczelni, chcących uzupełnić wykształcenie i poszerzyć możliwości znalezienia pracy, a także wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi sposobami produkcji biopaliw.
Czas trwania

2 semestry

Data rozpoczęcia

luty 2014 r.

Liczba godzin

210 godzin

Opłaty

2 250 zł za semestr
Istnieje możliwość wpłaty w ratach po wcześniejszych uzgodnieniach z kierownikiem studiów

Informacje i zgłoszenia

mgr inż. Aleksandra Korkosz
Budynek Chemii A, pokój 33 (parter)
tel. 48 58 347 26 37
e-mail: akorkosz@pg.gda.pl

Dokumenty należy zostawiać w Sekretariacie Katedry Technologii Chemicznej, w Budynku Chemii A, pokój 40 (parter), z dopiskiem: dla mgr inż. Aleksandry Korkosz

Kierownik

dr inż. Robert Aranowski
tel. 48 58 347 23 34
e-mail: aran@chem.pg.gda.pl

Więcej

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://www.biopaliwa.technologia.gda.pl/