Oferta studiów podyplomowych

Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Opis studiówAbsolwent będzie dysponował uporządkowaną i poszerzoną wiedzę na temat założenia, funkcjonowania oraz zarządzania firmą, która świadczy usługi medyczne w warunkach gospodarki rynkowej. Gotowy będzie do prowadzenia własnej firmy medycznej lub do pełnienia funkcji menedżerskich w ZOZ.
Czas trwania

2 semestry

Data rozpoczęcia

Po zebraniu grupy

Liczba godzin

180 godzin

Opłaty

1990 zł. za semestr

Informacje i zgłoszenia

Barbara Szafrańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. Traugutta 79, pok. 12
tel. 48 512 436 138
fax 48 58 348 60 09
e-mail: bsz@zie.pg.gda.pl

Kierownik

dr hab. inż. Marek Wirkus, prof. nadzw. PG

Więcej

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-zarzadzanie-zakladem-opieki-zdrowotnej/