Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Przetwarzanie, zarządzanie i analiza danych w SAS

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Opis studiówAbsolwent będzie potrafił przeprowadzić całościową analizę data mining. Składają się na nią: przetwarzanie, zarządzanie i analiza statystyczna danych w SAS. Program był uzgadniany z firmą zarządzającą SAS, z którą w ramach współpracy konsultujemy wszelkie szczegóły. Przykłady analiz - głównie z finansów.
Czas trwania

2 semestry

Data rozpoczęcia

październik 2014 r.

Liczba godzin

224 godziny. Dodatkowo planowanych jest 16 godzin projektowych łącznie, podczas których uczestnicy indywidualnie spotkają się z wykładowcami.

Opłaty

6000 zł. za semestr.
UWAGA! Istnieje możliwość opłaty w ratach, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem studiów.

Informacje i zgłoszenia

Dziekanat Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Gmach Główny, pokój 102
tel. 48 58 348 60 82; 48 58 347 20 06
e-mail: dziekanat@mif.pg.gda.pl

Kierownik

dr hab. Karol Dziedziul

Więcej

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://www.sas.mif.pg.gda.pl/