Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Zarządzanie projektem w gospodarce morskiej – edycja I

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Opis studiówAbsolwenci studiów podyplomowych dysponują wiedzą z zakresu nowoczesnych metod zarządzania projektami w gospodarce morskiej ze szczególnym naciskiem na samodzielną realizację projektu przy wykorzystaniu metodyki PRINCE 2.
Czas trwania

2 semestry

Data rozpoczęcia

październik 2013 r.

Liczba godzin

192 godziny

Opłaty

2 745 zł. za semestr (wystawiamy fakturę VAT) - istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach
(I semestr – do 25 września 2013, II semestr – do 7 lutego 2014)

Informacje i zgłoszenia

mgr inż. Paweł Szalewski
e-mail: pszalews@pg.gda.pl
Informacje dodatkowe
mgr inż. Zbigniew Górski - z-ca kierownika studiów
tel. 48 58 347 11 43

Kierownik

dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG

Więcej

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://oce.pg.gda.pl/studia/studia-ii-stopnia-oraz-podyplomowe/