Oferta studiów podyplomowych

Zabezpieczenia przeciwkorozyjne

Wydział Chemiczny

Opis studiówStudia Podyplomowe „Zabezpieczenia Przeciwkorozyjne” powstały w 1970 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z podstawami teoretycznymi i aspektami praktycznymi korozji i ochrony metali z uwzględnieniem problematyki przemysłowej. Podczas studiów słuchacze zdobywają wiedzę: z podstaw korozji, metaloznawstwa korozyjnego, inżynierii korozyjnej, powłokowych systemów korozyjnych, ochrony elektrochemicznej oraz monitorowania i diagnostyki korozyjnej.
Czas trwania

2 semestry

Data rozpoczęcia

październik 2014 r.

Liczba godzin

250 godzin

Opłaty

4 000 zł. za semestr

Informacje i zgłoszenia

mgr inż Elżbieta Stankiewicz
tel. 58 347 10 92
e-mail: elzbieta.stankiewicz@pg.gda.pl

Kierownik

prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki
tel. 58 347 24 83
e-mail: kazimierz.darowicki@pg.gda.pl

Więcej

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://www.korozja.pl/index.php/pl/