Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Inżynieria i aparatura procesowa

Wydział Chemiczny

ProfileCelem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami inżynierii procesowej niezbędnymi do zrozumienia, prowadzenia, kontroli procesów, jak również do czynnego udziału w ich projektowaniu. Studia dają możliwość poznania zagadnień z podstaw hydrodynamiki płynów, rozdzielania mieszanin niejednorodnych, mieszania układów jedno- i wielofazowych, wymiany ciepła i wymienników ciepła, procesów wymiany masy, procesów membranowych, podstaw inżynierii reaktorów chemicznych, budowy aparatury chemicznej i procesowej oraz podstaw automatyki i pomiarów. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych co najmniej I stopnia, którzy pracują lub planują podjąć pracę w przemyśle z branży chemicznej, kosmetycznej, farmaceutycznej czy ochrony środowiska.
Period

2 semestry

Start date

listopad 2021 r.

Hours

172

Costs

5 000 zł. za całość studiów podyplomowych

Information

dr hab. inż. Donata Konopacka-Łyskawa, prof. PG
Wydział Chemiczny
Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Budynek Chemia D (Budynek nr 13), p. 23
tel. 48 58 347 29 10
e-mail: donata.konopacka-lyskawa@pg.edu.pl

Manager

dr hab. inż. Donata Konopacka-Łyskawa, prof. PG

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: https://chem.pg.edu.pl/kipitch/studia-podyplomowe/