Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Międzynarodowy inżynier spawalnik IWE 2 i IWE 3

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny Wydział Mechaniczny)

ProfileCelem studiów jest przygotowanie do egzaminu uprawniającego do uzyskania dyplomu Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika. Studia obejmują dwa moduły kształcenia, to jest IWE 2 i IWE 3. Dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) jest dyplomem specjalizacji zawodowej i uprawnia do pełnienia kluczowych funkcji w przedsiębiorstwach stosujących procesy spajania.
Period

2 semestry

Start date

październik 2021 r.

Hours

337 godzin

Costs

6 500 zł. za całość studiów
* w ratach - na wniosek do dziekana za pośrednictwem kierownika

Information

Sekretariat Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania
tel. 48 58 347 26 98
e-mail: kim@mech.pg.gda.pl
e-mail: tkozak@pg.gda.pl

Manager

dr inż. Wojciech Kiełczyński

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie: https://mech.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-materialowej-i-spajania/miedzynarodowy-inzynier-spawalnik-iwe/