Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Międzynarodowy inżynier spawalnik IWE 2 i IWE 3

Wydział Mechaniczny

Opis studiówCelem studiów jest przygotowanie do egzaminu uprawniającego do uzyskania dyplomu Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika. Studia obejmują dwa moduły kształcenia, to jest IWE 2 i IWE 3. Dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) jest dyplomem specjalizacji zawodowej i uprawnia do pełnienia kluczowych funkcji w przedsiębiorstwach stosujących procesy spajania.
Czas trwania

2 semestry

Data rozpoczęcia

luty 2014 r.

Liczba godzin

335 godzin

Opłaty

6000 zł. za całość studiów
* w ratach - na wniosek do dziekana za pośrednictwem kierownika

Informacje i zgłoszenia

Sekretariat Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania
tel. 48 58 347 26 98
e-mail: kim@mech.pg.gda.pl
e-mail: tkozak@pg.gda.pl

Kierownik

dr inż. Wojciech Kiełczyński

Więcej

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie: http://www.mech.pg.gda.pl/katedra/imis/2012/07/13/miedzynarodowy-inzynier-spawalnik-iwe/