Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Opis studiówStudia adresowane są głównie do kierowników projektów informatycznych, analityków i programistów. Ich celem jest rozwinięcie u uczestników zrozumienia zagadnień inżynierii oprogramowania w kontekście cyklu życia produktu informatycznego. Poszczególne przedmioty, moduły, składające się na program studiów, dotyczą zasadniczych etapów życia i jakości systemów informatycznych oraz problemów, jakie napotykają kierownicy projektów, analitycy, projektanci, programiści i inne osoby zaangażowane w realizację procesów programowych w codziennej praktyce.
Czas trwania

2 semestry

Data rozpoczęcia

październik 2018 r.

Liczba godzin

197 godzin

Opłaty

7 300 zł.

Informacje i zgłoszenia

Katedra Inżynierii Oprogramowania
Budynek ETI, pok. 627
mgr Alfreda Kortas
tel. 48 58 347 27 27
fax 48 58 347 27 27
e-mail: alkor@eti.pg.edu.pl

Kierownik

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła
tel. 48 58 347 13 18
e-mail: kris@eti.pg.edu.pl

Więcej

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://eti.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-oprogramowania/studia-podyplomowe/witamy