Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ProfileStudia adresowane są głównie do kierowników projektów informatycznych, analityków i programistów. Ich celem jest rozwinięcie u uczestników zrozumienia zagadnień inżynierii oprogramowania w kontekście cyklu życia produktu informatycznego. Poszczególne przedmioty, moduły, składające się na program studiów, dotyczą zasadniczych etapów życia i jakości systemów informatycznych oraz problemów, jakie napotykają kierownicy projektów, analitycy, projektanci, programiści i inne osoby zaangażowane w realizację procesów programowych w codziennej praktyce.
Period

2 semestry

Start date

październik 2021 r.

Hours

196

Costs

7 300 zł.

Information

mgr Janina Cholewińska
Sekretariat Katedry Inżynierii Oprogramowania
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
tel. 48 58 347 27 27 w godz. 8.00 - 15.00
e-mail: alkor@eti.pg.edu.pl

Manager

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła
e-mail: kris@eti.pg.edu.pl

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://eti.pg.edu.pl/kiop/dydaktyka-kio/studia-podyplomowe