Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ProfileStudia adresowane są głównie do kierowników projektów informatycznych, analityków i programistów. Ich celem jest rozwinięcie u uczestników zrozumienia zagadnień inżynierii oprogramowania w kontekście cyklu życia produktu informatycznego. Poszczególne przedmioty, moduły, składające się na program studiów, dotyczą zasadniczych etapów życia i jakości systemów informatycznych oraz problemów, jakie napotykają kierownicy projektów, analitycy, projektanci, programiści i inne osoby zaangażowane w realizację procesów programowych w codziennej praktyce.
Period

2 semestry

Start date

październik 2020 r.

Hours

197 godzin

Costs

7 300 zł.

Information

Katedra Inżynierii Oprogramowania
Budynek ETI, pok. 627
mgr Alfreda Kortas
tel. 48 58 347 27 27
fax 48 58 347 27 27
e-mail: alkor@eti.pg.edu.pl

Manager

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła
tel. 48 58 347 13 18
e-mail: kris@eti.pg.edu.pl

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://eti.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-oprogramowania/studia-podyplomowe/witamy