Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM), edycja XXVIII

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

ProfileStudia adresowane są do osób pragnących poznać, pogłębić wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami absolwentów wyższych uczelni lub studentów semestru dyplomowego z zachowaniem wymogu uzyskania dyplomu przed ukończeniem studiów podyplomowych. Absolwenci studiów podyplomowych – „Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)'' uzyskują niezbędną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami i umiejętności umożliwiające pełnienie funkcji przedstawiciela ds. systemów zarządzania w oparciu o uzyskane kompetencje: menedżera jakości i/lub auditora wewnętrznego zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzone stosownymi certyfikatami.
Period

2 semestry

Start date

marzec 2020 r.

Hours

204 godziny

Costs

2600 zł. brutto za semestr (wystawiamy Fakturę VAT)
- istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach (I semestr i II semestr), szczegóły na stronie studiów
- cena obejmuje końcowe egzaminy uzupełniające

Information

Zgłoszenia:

Poprzez stronę internetową: http://oio.pg.edu.pl/iso/zgloszenia-na-studia/

Manager

dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. uczelni - kierownik studiów podyplomowych
mgr inż. Paweł Szalewski - z-ca kierownika studiów podyplomowych
e-mail: standardyiso.oio@pg.edu.pl

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://oio.pg.edu.pl/iso/