Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wydział Zarządzania i Ekonomii

ProfileCelem studiów jest przekazanie wiedzy i praktyki z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przygotowanie słuchaczy do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień zawodowych w zakresie bezpieczeństwem i higieny pracy wg najnowszych standardów europejskich. Od 1 lipca 2005 roku pracownikami służby BHP zatrudnionymi na stanowisku: starszy inspektor, specjalista, starszy specjalista oraz główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być osoby, które posiadają studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 246 z 2004 r., poz. 2468 z późniejszymi zmianami).
Period

2 semestry

Start date

Edycja 59 - październik 2021 r. - lista rezerwowa

Hours

250

Costs
  • całość: 4200 zł
  • w 2 ratach: 2 x 2100 zł
  • w 4 ratach: 4 x 1050 zl
Information

Dorota Gach
tel. 48 58 347 24 09
e-mail: dgach@zie.pg.gda.pl

Manager

dr inż. arch. Karolina Krause-Brykalska
e-mail: kkrause@zie.pg.gda.pl

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/