Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Opis studiówCelem studiów jest przekazanie wiedzy i praktyki z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przygotowanie słuchaczy do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień zawodowych w zakresie bezpieczeństwem i higieny pracy wg najnowszych standardów europejskich. Od 1 lipca 2005 roku pracownikami służby BHP zatrudnionymi na stanowisku: starszy inspektor, specjalista, starszy specjalista oraz główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być osoby, które posiadają studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 246 z 2004 r., poz. 2468).
Czas trwania

2 semestry

Data rozpoczęcia

Edycja 53 - marzec 2019 r.

Liczba godzin

270 godzin

Opłaty
  • całość: 4200 zł
  • w 2 ratach: 2 x 2100 zł
  • w 4 ratach: 4 x 1050 zl
Informacje i zgłoszenia

Dorota Gach
tel. 48 58 347 24 09
fax 48 58 347 24 53
e-mail: dgach@zie.pg.gda.pl

Kierownik

dr inż. Jan Krause
e-mail: jan.krause@zie.pg.gda.pl

Więcej

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/