Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Urbanistyka i gospodarka przestrzenna – projektowanie przestrzeni i zarządzanie

Wydział Architektury

Opis studiówTo studia dla zainteresowanych przestrzenią projektantów, developerów, pracowników administracji samorządowej i rządowej: architektów, inżynierów budownictwa, komunikantów, geografów, ekonomistów, prawników i geodetów.
Czas trwania

2 semestry

Data rozpoczęcia

po zebraniu 25 uczestników

Liczba godzin

200 godzin

Opłaty
  • Kwalifikacyjna: 150 zł
  • Udział w zajęciach, materiały dydaktyczne: 4750 zł.
Informacje i zgłoszenia

Sekretariat Studiów
Zofia Bołtakis
tel. 48 58 347 22 02
e-mail: ppz@pg.gda.pl

Kierownik

dr inż. arch. Dorota Kamrowska-Załuska

Więcej

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://arch.pg.edu.pl/studia-podyplomowe/