Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Zarządzanie i ewaluacja projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Opis studiówCelem studiów jest poszerzenie wiedzy menedżerów w zakresie problematyki zarządzania i ewaluacji projektów finansowanych z funduszy UE. Studia mają służyć doskonaleniu umiejętności przygotowania, prowadzenia i ewaluacji projektów, które w okresie napływu dużej ilości środków unijnych powinny odgrywać kluczową rolę w działalności instytucji komercyjnych i typu non profit.
Czas trwania

2 semestry

Data rozpoczęcia

luty 2019 r.

Liczba godzin

180 godzin

Opłaty

3 200 zł. za całość studiów podyplomowych

Informacje i zgłoszenia

Mariola Kummer
Wydział Zarządzania i Ekonomii, pok. 407A
ul. Traugutta 79
tel. 48 58 347 26 23
e-mail: mku@zie.pg.gda.pl

Kierownik

dr Elżbieta Walkiewicz
tel. 48 58 347 22 13
e-mail: elzbieta.walkiewicz@zie.pg.gda.pl

Więcej

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-zarzadzania-i-ewaluacji-projektow-wspolfinansowanych-z-funduszy-unii-europejskiej/