Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Biopaliwa

Wydział Chemiczny

ProfileAbsolwenci studiów podyplomowych Biopaliwa posiądą wiedzę niezbędną do pozyskiwania surowców, produkcji biopaliw oraz ich efektywnego wykorzystania energetycznego. W szczególności uzyskają niezbędną wiedzę nt. produkcji biopaliw stałych, ciekłych i gazowych; pozyskiwania surowców służących do ich produkcji oraz umiejętność planowania energetycznego. Absolwent posiądzie podstawową wiedzę z zakresu projektowania instalacji technologicznych i pozyskiwania środków z funduszy unijnych. Niewątpliwie ważnym elementem wykształcenia absolwenta będą zagadnienia ekologiczne produkcji biopaliw i ich energetycznego wykorzystania. Studium przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i personelu nadzoru przedsiębiorstw oraz pracowników administracji państwowej i samorządowej, doktorantów i absolwentów wyższych uczelni, chcących uzupełnić wykształcenie i poszerzyć możliwości znalezienia pracy, a także wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi sposobami produkcji biopaliw.
Period

2 semestry

Start date

luty 2014 r.

Hours

210 godzin

Costs

2 250 zł za semestr
Istnieje możliwość wpłaty w ratach po wcześniejszych uzgodnieniach z kierownikiem studiów

Information

mgr inż. Aleksandra Korkosz
Budynek Chemii A, pokój 33 (parter)
tel. 48 58 347 26 37
e-mail: akorkosz@pg.gda.pl

Dokumenty należy zostawiać w Sekretariacie Katedry Technologii Chemicznej, w Budynku Chemii A, pokój 40 (parter), z dopiskiem: dla mgr inż. Aleksandry Korkosz

Manager

dr inż. Robert Aranowski
tel. 48 58 347 23 34
e-mail: aran@chem.pg.gda.pl

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://www.biopaliwa.technologia.gda.pl/