Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Zarządzanie samorządem terytorialnym

Wydział Zarządzania i Ekonomii

ProfileCelem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, podejmowania decyzji menedżerskich i skutecznego kierowania zespołem pracowników, w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz z uwzględnieniem specyfiki regionu. Studia adresowane są do osób pracujących w samorządzie terytorialnym, które pełnią funkcje kierownicze w obrębie jednostek samorządu terytorialnego lub przygotowują się do pełnienia takich funkcji.
Period

2 semestry

Start date

październik 2021 r.

Hours

180 godzin

Costs

1850 zł. za semestr (można płacić w ratach)

Information

mgr Beata Jasudowicz
Wydział Zarządzania i Ekonomii, pok. 518
ul. Traugutta 79
tel. 48 58 347 22 70
e-mail: bjas@zie.pg.gda.pl

Manager

dr Michał Tomczak
tel. 48 58 347 26 91
e-mail: mto@zie.pg.gda.pl

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-zarzadzanie-samorzadem-terytorialnym/