Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Opis studiówAbsolwent będzie dysponował uporządkowaną i poszerzoną wiedzę na temat założenia, funkcjonowania oraz zarządzania firmą, która świadczy usługi medyczne w warunkach gospodarki rynkowej. Gotowy będzie do prowadzenia własnej firmy medycznej lub do pełnienia funkcji menedżerskich w ZOZ.
Czas trwania

2 semestry

Data rozpoczęcia

Po zebraniu grupy

Liczba godzin

180 godzin

Opłaty

1990 zł. za semestr

Informacje i zgłoszenia

Barbara Szafrańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. Traugutta 79, pok. 12
tel. 48 512 436 138
fax 48 58 348 60 09
e-mail: bsz@zie.pg.gda.pl

Kierownik

dr hab. inż. Marek Wirkus, prof. nadzw. PG

Więcej

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-zarzadzanie-zakladem-opieki-zdrowotnej/