Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydział Zarządzania i Ekonomii

ProfileAbsolwent Studiów Podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi posiada ukształtowane kompetencje interpersonalne, które uznaje się jako zasadniczy składnik kwalifikacji współczesnego menedżera. Absolwent posiada niezbędną wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną w zakresie nowoczesnego podejścia do zarządzania kadrami. Nabycie tych umiejętności umożliwiają na studiach profesjonalnie prowadzone wykłady, a przede wszystkim liczne zajęcia o interaktywnym charakterze.
Period

2 semestry

Start date

październik 2021 r.

Hours

178 godzin

Costs

3 800 zł. za całość studiów podyplomowych

Information

mgr Aleksandra Todorowicz
ul. Traugutta 79, pok. 407
tel. 48 58 347 24 46
fax. 48 58 348 60 07
e-mail: ato@zie.pg.gda.pl

Manager

prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka
tel. 48 58 347 28 75
e-mail: Ewa.Grzegorzewska@zie.pg.gda.pl

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-zarzadzania-zasobami-ludzkimi/