Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

Wydział Zarządzania i Ekonomii

ProfileCelem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności audytu wewnętrznego i kontroli w tych jednostkach. Realizacja programu opartego o wytyczne Ministerstwa Finansów pozwala przygotować słuchaczy do sprawowania kluczowych funkcji w jednostkach sektora finansów publicznych. Forma warsztatowa dużej części zajęć daje możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami realizacji zadań audytowych w takich obszarach jak finanse, zamówienia publiczne, fundusze unijne, bezpieczeństwo informatyczne. Słuchacze będą mieli możliwość przeprowadzenia analizy ryzyka, przygotowania rocznego planu audytu, przeprowadzenia testów, sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonego audytu wewnętrznego. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna stworzy możliwości rozwoju zawodowego oraz zwiększy atrakcyjność absolwentów jako kandydatów do pracy na wielu stanowiskach we wszystkich typach jednostek sektora finansów publicznych. Studia podyplomowe spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych, a ich ukończenie umożliwia osobom posiadającym dwuletnią praktykę z zakresu audytu wewnętrznego wykonywanie – bez konieczności uzyskiwania międzynarodowego certyfikatu – zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
Period

2 semestry

Start date

listopad 2021 r.

Hours

188 godzin

Costs

1 900 zł. za semestr

Information

mgr Aleksandra Todorowicz
ul. Traugutta 79, pok. 407
tel. 48 58 347 24 46
e-mail: ato@zie.pg.gda.pl

Manager

prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka
tel. 48 58 347 28 75
e-mail: Ewa.Grzegorzewska@zie.pg.gda.pl

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-audyt-wewnetrzny-i-kontrola-zarzadcza-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych/