Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Zarządzanie nieruchomościami

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Opis studiówStudia są adresowane do właścicieli nieruchomości oraz kandydatów na zarządców nieruchomości. Zarządca nieruchomości wykonuje czynności zarządzania nieruchomościami zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardów zawodowych ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej. Jest on zobowiązany do kierowania się zasadą ochrony interesu osób, na rzecz których wykonuje te czynności. Zarządca nieruchomości wykazuje się wysoką kulturą osobistą w kontaktach z właścicielem nieruchomości, użytkownikami lokali, a także sądami, urzędami i instytucjami, przed którymi występuje. Wprowadzenie w Polsce gospodarki rynkowej, globalizacja rynków, dopływ do polskiego rynku nieruchomości kapitału spowodowało, że wzrasta potrzeba na zatrudnienie profesjonalnie przygotowanej kadry zarządców, których wiedza interdyscyplinarna odpowiadać powinna standardom światowym.
Czas trwania

2 semestry

Data rozpoczęcia

październik 2017 r.

Liczba godzin

288 godzin

Opłaty

2 150 zł. za semestr (można płacić w ratach)

Informacje i zgłoszenia

Małgorzata Rejmer
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Gmach B, pok. 817
tel. 48 58 347 24 55
fax 48 58 348 60 24
e-mail: mre@zie.pg.gda.pl

Kierownik

dr inż. Jan Krause

Więcej

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-zarzadzania-nieruchomosciami/