Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Kontrakty na roboty budowlane według polskich i międzynarodowych procedur

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

ProfileStudia podyplomowe skierowane są do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Przewidziane są przede wszystkim dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz poszerzyć wiedzę z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych zgodnie z przepisami prawa polskiego, procedurami FIDIC i Banku Światowego. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą zostać osoby, które ukończyły studia wyższe: magisterskie, inżynierskie lub licencjackie przede wszystkim po kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, prawo, ekonomia, marketing, finanse, zarządzanie.
Start date

W roku akademickim 2017/2018 Wydział Inżynierii Lądowej iŚrodowiska Politechniki Gdańskiej nie prowadzi naboru na studia podyplomowe.