Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Planowanie i kierowanie projektem europejskim

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Czas trwania

2 semestry

Data rozpoczęcia

październik 2017 r.

Liczba godzin

180 godzin

Opłaty

1600 zł. za semestr (możliwość rozłożenia na raty)

Informacje i zgłoszenia

Małgorzata Rejmer
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Gmach B, pokój 413
tel. 48 58 347 24 55
fax 48 58 58 348 60 24
e-mail: mre@zie.pg.gda.pl

Kierownik

prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska -Mischka, prof. nadzw. PG
tel. 48 58 347 28 75
e-mail: Ewa.Grzegorzewska@zie.pg.gda.pl

Więcej

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-planowanie-i-kierowanie-projektem-europejskim/