Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Doradztwo podatkowe i podatki

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Opis studiówCelem studiów jest przygotowanie do egzaminu państwowego z dziedziny doradztwa podatkowego. Studia umożliwiają zdobycie aktualnej wiedzy podatkowej oraz związanej z profesjonalnym prowadzeniem ewidencji i rozliczeń podatkowych. Wykłady i ćwiczenia w liczbie 220 godzin dydaktycznych przeprowadzone zostaną w okresie 10 miesięcy nauki przez doświadczonych wykładowców praktyków podatkowych i prawników. Efektywność nauczania gwarantują nowoczesne formy kształcenia w postaci case study zastosowane w toku procesu dydaktycznego. W warunkach gospodarki rynkowej na rynku pracy niezmiennie poszukiwani są specjaliści z dziedziny podatków.
Czas trwania

2 semestry

Data rozpoczęcia

październik 2017 r.

Liczba godzin

220 godzin

Opłaty

1 975 zł. za semestr (można płacić w ratach)

Informacje i zgłoszenia

Małgorzata Rejmer
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Gmach B, pok. 817
tel. 48 58 347 24 55
fax 48 58 348 60 24
e-mail: mre@zie.pg.gda.pl

Kierownik

dr Lech Jędrzejewski
tel. 48 58 348 60 11
e-mail: Lech.Jedrzejewski@zie.pg.gda.pl

Więcej

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-doradztwo-podatkowe-i-podatki/