Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Inżynieria ropy i gazu (Oil and Gas Engineering)

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa)

ProfileSłuchacze studiów poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach, projektach i laboratoriach mogą poznać lub też pogłębić współczesną wiedzę z podstawowych metod identyfikacji, eksploracji i eksploatacji złóż ropy i gazu, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów w formacjach łupkowych – zarówno na obszarach lądowych, jak i morskich. Studia dedykowane absolwentom wyższych uczelni umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy profesjonalnej przydatnej do prac w zakresie funkcjonowania wiertni, jak i nabycie kompetencji specjalistycznych dotyczących bezpieczeństwa, przepisów prawa, pomocniczych prac serwisowych oraz zapoznanie z dokumentacją techniczną zgodną ze standardami wiodących firm światowych (Oilfield Units System), stosowaną we współczesnym przemyśle naftowym, przydatną również w wykonywaniu prac pomocniczych i obsłudze pól naftowych oraz serwisie urządzeń i zaopatrzeniu platform wiertniczych.
Period

2 semestry

Start date

marzec 2021 r.

Hours

144 godziny

Costs

5 600 zł brutto – za całe studia. Opłata obejmuje wszystkie rodzaje zajęć oraz egzaminy.
Dopuszcza się opcję wpłaty w dwóch ratach po 2 800 zł (I rata – po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na studia, II rata – do 15 lutego 2021 ).

Information

mgr inż. Wojciech Olszewski, z-ca kierownika studiów
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
sekretariat studiów: pokój 230
tel. 48 58 347 21 50
kom. 48 604 684 118
e-mail: wojciech.olszewski@pg.edu.pl

Manager

dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. uczelni

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://https://oio.pg.edu.pl/irig/aktualnosci/