Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - zarządzanie energią w gminach i powiatach

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

ProfileAbsolwent studiów uzyska wiedzę na temat teoretycznych i praktycznych aspektów efektywności energetycznej i zarządzania energią w gminach i powiatach. W ramach poszczególnych zajęć uczestnik zapozna się z zagadnieniami z zakresu specjalistyczno-wdrożeniowej problematyki źródeł ciepła w budynkach, instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w tym rekuperacji energii, instalacji oświetlenia budynków i przestrzeni publicznej, skojarzonego wytwarzania energii i układów mikrokogeneracji, budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego, poprawy efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej oraz w pewnym zakresie w obiektach przemysłowych. Ponadto zostanie wprowadzony w specjalistyczne zagadnienia z zakresu przepisów prawnych i procedur administracyjnych, w szczególności związanych z oceną charakterystyki energetycznej budynków, wykonywaniem audytu energetycznego i audytu efektywności energetycznej. Ponadto zyska kompetencje w zakresie gospodarki energetycznej w gminach i powiatach, wykonywania bilansów energii na poziomie gmin, opracowywania scenariuszy zaopatrzenia gminy w energię i w efekcie planowania rozwoju infrastruktury energetycznej gmin. Znajomość szczegółowych zagadnień poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym warunkuje cel nadrzędny, jakim jest specjalistyczne przygotowanie i samodzielność merytoryczno-zawodowa absolwenta w zakresie prezentowanej tematyki.
Period

2 semestry

Start date

marzec 2017 r.

Hours

185 godzin

Costs

4800 zł. za całość studiów
możliwość rozłożenia płatności na 3 raty

Information

Dziekanat Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
tel. 48 58 348 60 63
e-mail: dziekanat.weia@pg.gda.pl

Manager

dr inż. Izabela Sadowska
e-mail: izabela.sadowska@pg.gda.pl

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej:
http://eia.pg.edu.pl/eewsp/